SỰ KHÁC BIỆT CỦA I-IVY

Đạo đức và trung thực: i-IVY được quản lý và điều hành bởi chính các cựu sinh viên của các trường Ivy League có kinh nghiệm làm việc cho các công ty lọt danh sách Fortune 100. Bởi vậy, chúng tôi tuân theo các chuẩn mực cao nhất về đạo đức, trung thực và trách nhiệm. Chúng tôi không xuyên tạc thông tin về công ty, về kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự cũng như các dịch vụ của mình. Với tư cách là nhà cố vấn và nhà giáo dục, chúng tôi cũng thấm nhuần các giá trị này cho các học sinh.

Quan tâm chu đáo đến từng học sinh: Khách hàng của i-IVY biết chính xác người cố vấn cho mình là ai. Ngay từ ngày đầu, học sinh sẽ làm việc với một trong số những chuyên gia tư vấn tuyển sinh của chúng tôi và là người sẽ làm việc 1-1 với các em trong suốt thời gian của chương trình tư vấn. Chúng tôi không sắp xếp cho các em làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn thứ ba hay đưa các em vào làm việc theo nhóm. Theo thời gian, các học sinh coi chúng tôi như những người tâm tình tin cậy và những người bạn thực sự – những người mà các em có thể tin tưởng để đặt ra bất kỳ câu hỏi hay nêu lên bất kỳ mối quan tâm lo lắng nào.

Quá trình chọn lọc: Để có thể quan tâm chu đáo đến từng cá nhân, chúng tôi chọn lọc học sinh để hướng dẫn. Chúng tôi không chạy theo số lượng và không nhận tất cả học sinh muốn sử dụng dịch vụ của i-IVY. Chúng tôi coi trọng chất lượng hoàn hảo của dịch vụ tư vấn hơn là số lượng học sinh làm việc cùng chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm việc với các học sinh có chung tầm nhìn và chuẩn mực đạo đức. Đó là những em học sinh mà chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa khi đồng hành cùng các em.

Trải nghiệm tuyển sinh trực tiếp vào các trường Ivy League: Cô Ellie Yang đã từng làm việc cho Văn phòng tuyển sinh của trường Wharton (thuộc University of Pennsylvania) và là đồng chủ tịch Secondary School Committee trường Penn tại Việt Nam. Cô đã từng phỏng vấn hơn 100 học sinh trung học ứng tuyển vào University of Pennsylvania. Những kinh nghiệm này đã giúp cô có trải nghiệm trực tiếp và hiểu biết sâu sắc về quá trình nhập học vào các trường Ivy League. Nhờ đó cô có thể hướng dẫn học sinh để các em trở nên nổi bật hơn trong kỳ ứng tuyển mang tính cạnh tranh cao.

Kinh nghiệm làm việc ở các tập đoàn lớn: Cô Ellie Yang và thầy Tony Diep có kinh nghiệm làm việc cho những công ty có uy tín nhất trên thế giới như Salomon Brothers (nay là một phần của Citigroup), GE Capital, Accenture, Goldman Sachs và JP Morgan. Thời gian làm việc tại các công ty này đã rèn luyện cho các giám đốc của i-IVY tư tưởng làm việc không biết mệt mỏi và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Ngoài ra, cả hai có hiểu biết sâu sắc về tính phù hợp trong việc lựa chọn trường đại học và biết rõ việc lựa chọn trường sẽ ảnh hưởng thế nào đến cơ hội và sự nghiệp sau khi các sinh viên tốt nghiệp.

Góc nhìn của sinh viên quốc tế: Chuyên gia tuyển sinh Ellie Yang từng là một sinh viên quốc tế. Cô sinh ra ở Đài Loan, lớn lên ở Costa Rica và hưởng nền giáo dục tại Hoa Kỳ. Cô hiểu những thách thức mà sinh viên quốc tế phải trải qua trong quá trình chuyển đổi sang học ở Mỹ.

Phương pháp toàn diện: Chúng tôi đã phát triển phương pháp linh hoạt và toàn diện để giải quyết tất cả các khía cạnh của quá trình ứng tuyển đại học. Chúng tôi không tập trung riêng vào các yếu tố về học thuật, xã hội hay cá nhân. Thay vào đó, chúng tôi xem xét tất cả những yếu tố này và làm việc với các học sinh để giúp các em thể hiện mình một cách chính xác, đầy đủ và thuyết phục nhất.

Thành tích đã được chứng minh: Trong 5 năm qua, chúng tôi đã làm việc với các học sinh có nền tảng xã hội, văn hóa và cá nhân khác nhau. Dưới sự hướng dẫn của chúng tôi, các cựu học sinh đã được nhận vào cả 8 trường đại học thuộc khối Ivy League và các trường khác mang tính cạnh tranh cao ở Hoa Kỳ.

Top