CHƯƠNG TRÌNH KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI
Hành trình chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học kéo dài 4 năm, từ lớp 9 đến lớp 12. Các trường đại học tại Hoa Kỳ đánh giá sự phát triển trí tuệ và phát triển cá nhân của học sinh trong suốt thời gian này.

Chương trình Khởi đầu thuận lợi của i-IVY vạch ra kế hoạch tốt nhất để học sinh chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học. Các em có thể tham gia chương trình vào này bất kỳ thời điểm nào khi đang là học sinh lớp 9 hoặc lớp 10. Việc chuẩn bị sớm này giúp các em tận dụng đến mức tối đa các cơ hội và thách thức. Đồng thời, việc chuẩn bị sớm giúp các em xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề về học thuật hoặc cá nhân mà có thể cản trở việc các em được nhận vào trường đại học đứng đầu trong danh sách ưu tiên của các em.

Khách hàng sẽ làm việc 1-1 với một giám đốc của i-IVY để được hỗ trợ, khích lệ và hướng dẫn ở các mảng sau:
  (1) Chương trình cải thiện khả năng học thuật một cách cụ thể và có mục tiêu
  (2) Các chiến lược phát triển cá nhân
  (3) Tư vấn về tuyển sinh đại học sớm
  (4) Đánh giá các bước tiến và mục tiêu
  (5) Các chiến lược nộp hồ sơ và định vị
  (6) Hướng dẫn sau khi nộp hồ sơ

Để tìm hiểu kỹ hơn về các chương trình dài hạn của công ty i-IVY, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@i-ivy.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số 093-516-4000 để đặt lịch hẹn.

Top