CHƯƠNG TRÌNH DÀI HẠN
Các chương trình dài hạn của i-IVY cung cấp tư vấn toàn diện và phù hợp với từng cá nhân về toàn bộ quá trình tuyển sinh. Khách hàng có thể bắt đầu các chương trình dài hạn vào bất kỳ thời gian nào giữa học kỳ đầu tiên của lớp 11 và học kỳ đầu tiên của lớp 12.

Học sinh đăng ký các chương trình dài hạn sẽ làm việc 1-1 với một giám đốc của i-IVY. Trong thời gian cam kết làm việc giữa công ty và khách hàng, chúng tôi sẽ phát triển kế hoạch chiến lược tùy chỉnh phù hợp với từng học sinh để giải quyết các khía cạnh sau trong quá trình nộp hồ sơ xin học:
1) Chiến lược học tập và hoạt động ngoại khóa (chỉ áp dụng với học sinh lớp 11)
2) Chiến lược tìm kiếm và nghiên cứu về các trường đại học
3) Chiến lược hồ sơ du học và định vị
4) Phản hồi về danh sách các giáo viên sẽ cung cấp thư giới thiệu (*)
5) Giải thích chi tiết về bộ hồ sơ thông thường (Common Application) và các phần trong hồ sơ
6) Xác định các tài liệu bổ sung liên quan
7) Động não, đánh giá và nhận xét tất cả các bản thảo của bài luận cá nhân và các câu hỏi bổ sung và tiểu luận theo yêu cầu của các trường khác nhau
8) Nhận xét và phản hồi về tất cả các tài liệu tài chính cần thiết
9) Các cuộc phỏng vấn thử để giúp học sinh chuẩn bị các cuộc phỏng vấn với các cựu sinh viên các trường đại học, qua điện thoại hoặc trực tiếp trong khuôn viên trường
10) Quá trình sau khi nộp hồ sơ

Để tìm hiểu thêm về chương trình dài hạn, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@i-ivy.com hoặc gọi số 093-516-4000 để đặt lịch hẹn.

Top