LIÊN HỆ

Địa chỉ
Hà Nội

Tòa nhà Indochina Plaza (phòng 900)
241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy

Email: contact@i-ivy.com
Số điện thoại: +84-93-516-4000


Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà Capital Place
6 Thái Văn Lung, Quận 1

Để bắt đầu khởi bước trên con đường tương lai của bạn ngay ngày hôm nay, hãy gọi hoặc email chúng tôi để sắp xếp một cuộc hẹn!

Top